beräkna inteckning

beräkna dina lånekostnader betalning

Lägg till min favorit

beräkna inteckning    | andra räknare    |

Installera Lånekalkyl på din webbplats!

lånebeloppet: $
Utlåningsränta: %
lån år: år


Installera Lånekalkyl på din webbplats!

  • Kausjon – Wikipedia
    Kausjon er et rettslig begrep, som innebærer at noen garanterer for andres gjeld Kausjon stilles ofte som sikkerhet for lån, for eksempel er det ikke uvanlig at private huslån sikres på denne måten I profesjonelle forhold vil kreditor ofte kreve at aksjonærene i et aksjeselskap stiller kausjon for selskapets forpliktelser, dersom selskapet har begrenset soliditet; dette på bakgrunn av
  • Konsortium – Wikipedia
    Konsortium (fra Latin consortium: 'selskap', 'fellesskap') er en sammenslutning eller samarbeidsavtale mellom personer, organisasjoner, firmaer, myndigheter eller enhver kombinasjon av disse, vanligvis for sammen å oppnå forretningsmessige mål Samarbeidet kan være mer eller mindre formelt, fra muntlige avtaler til dannelse av felles selskaper Et konsortium formaliseres vanligvis av en
  • HISTORIEKONKURRANSEN
    Forord Opp gjennom årene har jeg alltid lurt på hva som er grunnen til at jeg er i Norge, og ikke Pakistan, der foreldrene mine ble født Når vi fikk beskjed om at vi skulle skrive en slektsoppgave om en valgfri person fra slekten, tenkte jeg umiddelbart på bestefaren min Bestefaren min, Nabi Baksh var en ganske stille mann, men jeg hadde hørt at han hadde vært gjennom mye

Mortgage Calculator | Canadian Mortgage Calculator | disclaimer |
huslån ©2005-2009